Verenigingen

Bij katten is er geen overkoepelend orgaan zoals de raad van beheer. Er zijn verschillende verenigingen die elk hun eigen regelement hebben en hun eigen stamboek voeren.
Er zijn twee groepen, namelijk: FIFe (internationaal) en FNK (nationaal). Verder zijn rasverenigingen waar je je als fokker kunt bij aansluiten, echter voeren zij geen stamboeken.
Als je shows wilt lopen met je kat dan is het niet noodzakelijk om lid te zijn van een vereniging. Wel krijg je leuke kortingen, nieuws etc. als je wel aangesloten zit bij een vereniging.
Wil je gaan fokken met een stamboom dan kan dat tot twee maal bij Felikat zonder in het bezit te zijn van een cattery. Ga je meer fokken met stamboom dan is de voorwaarde dat je je als lid gaat laten registreren. Bij alle andere verenigingen kan je uitsluiten kittens met stamboom fokken als je eerst een cattery hebt geregistreerd.
De FIFe is onafhankelijk, dit heeft te maken met hoe de shows zijn geregeld en het verschild per ras standaard in de punten verdeling.

 

FNklogoDe FNK (Federatie Nederlandse Kattenverenigingen) is een overkoepelend orgaan, waarbij 10 kattenverenigingen zijn aangesloten.
Alleen een vereniging kan agendapunten inbrengen. Dit houd in, dat er niet gereageerd wordt op correspondentie of verzoeken van anderen dan de bestuursleden van de FNK of de secretarissen van de aangesloten verenigingen.
Als fokkers van mening zijn, dat zij een belangrijk punt of item voor de Cat Fancy hebben, horen zij dit met hun eigen vereniging te bespreken en het is dan aan die vereniging zelf of ze dit bespreek willen maken bij het FNK.
Meer informatie op: www.f-n-k.nl

De Verenigingen:

ECFECF
European Cat Fanciers (ECF) is een vereniging van kattenliefhebbers en – fokkers uit diverse Europese landen, die streven naar verbetering van het welzijn en de kwaliteit van raskatten. Dit doel proberen zij te bereiken door het bijhouden van een stamboek van raskatten, het organiseren van tentoonstellingen en het publiceren van relevante informatie.

 

Limbra Cat ClubLCC
Limbra Cat Club, ook wel LCC genoemd, is een kleine, maar gezellige en gemoedelijke Limburgs-Brabantse kattenvereniging. Zij is door Wil Curvers en Dick Eindhoven in 1998 opgericht. Ondertussen heeft Limbra Cat Club echter mensen uit heel Nederland als lid. Naast de Nederlandse leden hebben wij ondertussen ook diverse Duitse en Belgische leden mogen begroeten. Vandaar dat er ook soms Limbra Cat Club verenigingsnieuws in het Duits te vinden is op onze website en wij bijvoorbeeld ons tentoonstellingsreglement ook in het Duits daarop hebben staan.
Meer informatie op: www.limbracatclub.nl
NKFV

 

NKFV
De NKFV (Nederlandse Kattenfokkers Vereniging) is één van de grootste kattenverenigingen van Nederland.
De vereniging werd opgericht op 3 januari 1967 en is op 7 april daarop volgend Koninklijk goedgekeurd.

Zij stelt zich ten doel:
Het bevorderen van het welzijn van de kat en het streven naar een beter begrip van en meer waardering voor de kat.
Het bevorderen van het op verantwoorde wijze fokken van raskatten.
Het bevorderen van het fokken van nieuwe variëteiten.
Meer informatie op: www.nkfv.nl
NLKVNLKV
De Rasvereniging voor alle raskatten, ook de halflanghaar en korthaar rassen.
Meer informatie op: www.nlkv.nl
NPV

 

NPV
De NPV (Nederlandse Perzen Vereniging) is de Vereniging van liefhebbers van Lang-, Halflang- en Kort-harige Kattenrassen.

 

NRKVNRKV
De Nederlandse RasKatten Vereniging, kortweg de NRKV is een gezellige, steeds groeiende vereniging voor alle raskattenliefhebbers.
Meer informatie op: www.nrkv.info

 

NVvK
NVvK
De vereniging stelt zich tot doel; het bevorderen van het welzijn van de en het streven naar een beter begrip voor de kat; het vormen van een vriendschapsband tussen liefhebbers onderling; het bevorderen van het op verantwoorde wijze fokken van katten.
De NVvK is opgericht op 17 november 1962 en goedgekeurd bij het koninklijk besluit op 7 maart 1963.
Meer informatie op: www.n-v-v-k.eu
SPC

 

Saint Pro Cat
SAINT pro Cat is een Nederlandse kattenvereniging die is voortgekomen uit de Vereniging Nederlandse Kattenliefhebbers PRO-KAT (opgericht op 1 juli 1968) en ORACLE, Onafhankelijke Rasclub voor Heilige Birmanen (opgericht 7 februari 1993) beter bekend als SAINT.
Meer informatie op: www.saintprocat.nl

neocat

 

NeoCat
De vereniging draagt de naam Sociëteit van Kattenliefhebbers Neocat en is opgericht op 30 juni 1968. De Sociëteit van Kattenliefhebbers Neocat heeft ten doel het bevorderen van en wekken van belangstelling voor het op verantwoorde wijze fokken en/of houden van katten.

De Sociëteit van Kattenliefhebbers Neocat is ondertussen uitgegroeid tot de grootste kattenvereniging van Nederland met circa 1600 leden.
Meer informatie op: www.neocat.nl

 

SAN

Wat is SAN?

image001SAN is een afkorting voor ‘Somali Abessijn Nederland ‘
SAN is opgericht als informatief- en beschermend orgaan van de rassen Somali en Abessijn
SAN is een kleine werkvereniging ten behoeve van de uitgave van het tijdschrift ‘Ticked’ en het in stand houden van deze website
SAN heeft leden/medewerkers die allen actief zijn voor SAN of Ticked
SAN kent naar buiten toe alleen abonnees die, als zij dat wensen bij haar activiteiten betrokken kunnen worden
SAN is géén fokvereniging
SAN is ook niet gebonden aan enige fokvereniging
SAN geeft geen stambomen uit
SAN biedt aan de abonnees op Ticked een service pakket in de vorm van kitteninfo, escortservice, stamboomservice e.d.
SAN is een geheel Onafhankelijke Vereniging, opgericht op 4 mei 1991
meer informatie: www.somaby.com

De site waar u informatie vind over raskatten