Veel voorkomende ziektes bij een kater, poes of kitten

NiesziekteKattenziekte of parvo(virose) is een zeer ernstige infectieuze aandoening. Voornamelijk jonge kittens worden besmet en zijn gevoelig.
Het parvovirus infecteert het maagdarmkanaal,vandekat. Kittens kunnen ook besmet worden in de baarmoeder. Indien ze de besmetting overleven en niet geaborteerd worden, kunnen ze bij de geboorte zenuwsymptomen vertonen. Het virus is erg besmettelijk en kan zeer lang in de omgeving overleven.
Kattenziekte wordt gekarakteriseerd door ernstige symptomen van het maag- en darmstelsel. Overvloedig braken en diarree zijn de typische tekenen. De kat verliest haar eetlust, krijgt koorts en kan zeer snel uitdrogen. Door de infectie wordt het immuunsysteem danig overbelast en gaat het minder goed werken: andere ziektes kunnen dan ook de kop opsteken. Het virus kan ook de hersenen aantasten, vooral bij kittens. De ernstige symptomen leiden vaak tot de dood.
De kat zal antibiotica moeten krijgen om de verminderde afweer bij te staan. Agressieve vochttherapie is nodig om de uitdroging tegen te gaan. Indien de kat het ergste stadium overleeft kan dwangvoederen nodig zijn om ze er terug bovenop te helpen.
De vaccinatie tegen kattenziekte zit in de standaard vaccinatie voor de kat en moet jaarlijks herhaald worden.

De site waar u informatie vind over raskatten