Huisvesting

De meeste mensen laten hun raskatten niet los buiten, omdat de kans altijd aanwezig is dat ze gestolen worden. Daarnaast lopen alle loslopende katten een niet denkbeeldige kans om bij een verkeersongeluk betrokken te raken, op een andere manier letsel op te lopen, vergiftigd te worden of met een besmettelijke …

Blaasgruis

Blaasgruis bestaat uit kristallen. Deze kristallen kunnen samen klonteren tot kleine blaassteentjes zo groot als zandkorreltjes. Blaasgruis komt voor bij alle soorten katten, poes of kater, gecastreerd of open. De exacte oorzaak is nog niet bekend. Er zijn wel een aantal oorzaken aan te geven die de kans op het …

Wormen

Spoel wormen Een spoelworm bij een kat is ongeveer 5 tot 10 cm lang. Het ziet er uit als spaghetti. Kittens zijn heel vaak besmet met spoelworm en bij volwassen katten is het meestal niet eens te merken. Besmetting van de kat. Eieren van de kattenspoelworm kunnen overal liggen. De …

Rabiës

Rabiës wordt veroorzaakt door een virus dat de hersenen aantast. De ziekte wordt verspreid door speeksel van besmette dieren. In Vlaanderen en Nederland zijn er slechts zeer uitzonderlijk gevallen van rabiës, maar in de vossenpopulatie in de Waalse Ardennen (onder Samber en Maas) circuleert de ziekte wel en is vaccinatie …

Kattenziekte

Kattenziekte of parvo(virose) is een zeer ernstige infectieuze aandoening. Voornamelijk jonge kittens worden besmet en zijn gevoelig. Het parvovirus infecteert het maagdarmkanaal,vandekat. Kittens kunnen ook besmet worden in de baarmoeder. Indien ze de besmetting overleven en niet geaborteerd worden, kunnen ze bij de geboorte zenuwsymptomen vertonen. Het virus is erg …

FIV

FIV wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het HIV virus bij de mens dat AIDS veroorzaakt. Het fiv virus wordt overgebracht via bloedcontact. Vooral via vecht- en bijtwonden worden katten geïnfecteerd. De ziekte komt het meest voor onder normale huiskatten die naar buiten gaan. Ook bij dekkingen …