Kattenziekte

Kattenziekte of parvo(virose) is een zeer ernstige infectieuze aandoening. Voornamelijk jonge kittens worden besmet en zijn gevoelig. Het parvovirus infecteert het maagdarmkanaal,vandekat. Kittens kunnen ook besmet worden in de baarmoeder. Indien ze de besmetting overleven en niet geaborteerd worden, kunnen ze bij de geboorte zenuwsymptomen vertonen. Het virus is erg …