Geschiedenis

De kat en zijn geschiedenis
Over de hele wereld treft men katten of “felidea” aan. Klein en groot, tam en wild, ze lijken zeer verschillend maar hebben veel gemeenschappelijke kenmerken. Al deze kenmerken wijzen in de richting van een zelfde voorvader.

De prehistorische kat
In het Oligocene tijdperk (34 tot 23 miljoen jaar geleden) verschenen de eerste katten. Er waren twee soorten van deze voorhistorische katten, namenlijk de Holophoneus en de Dinictis. De eerste bracht de Sabeltandtijger voort en de huiskat kwam voort van de Dinictis.
Dinictis was kleiner, sneller, beweeglijker en veel intelligenter dan Holophoneus.
Het is niet duidelijk wanneer of hoe de huiskat op het toneel verscheen, maar men is er bijna zeker van dat ze een mengeling van diverse soorten wilde katten zijn.

Het oude Egypte
geschiedenis-kat-egypteVanaf de tijd van het oude Egypte zijn er voldoende bewijzen teruggevonden dat de Egyptenaren katten gingen houden. Aanvankelijk moesten deze katten werken voor hun bestaan door ratten en muizen te verjagen. Lang duurde het niet voor hun genegenheid hen een nieuwe rol in huis gaf, namenlijk die van een geliefd en gewaardeerd huisdier.
Katten werden in Egypte aanbeden als goden. Archeologen hebben in Egypte dan ook veel oude afbeeldingen en mummies van katten gevonden.

China
Katten in China waren dikwijls bedoeld voor op de eettafels. Japanners waardeerden de katten om hun vermogen muizen te vangen.
Kooplieden en legers zorgden er later voor dat mensen, goederen en levende dieren tussen continenten en landen reisden.

De Romeinen
In bewaard gebleven teksten en mozaïken ziet men dat de oude Romeinen de eerste kattenliefhebbers in Europa waren. De eerste katten kwamen met legers mee. Later vergezelden de katten altijd de legers.
Huiskatten werden op die manier verspreid en begonnen zich voort te planten met plaatselijke wilde katten..

De Middeleeuwen
De positie van de huiskat was tijdens de Middeleeuwen in Europa minder rooskleurig. De Christelijke kerk achtervolgde de kattenbazen onder het mom van duivelse verafgoding om het heidendom de kop in te drukken. Er werden vele huiskatten levend verbrand.
Pas in de achtiende eeuw herwonnen ze hun populariteit als nuttig en onschuldig huisdier.
Later, in de negentiende eeuw werden ze weer een waardevol bezit. Vanaf dan werd er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten katten. Ook de eerste kattententoonstellingen werden georganiseerd.