Algemeen

Als u een kitten in uw gezin opneemt, zult u merken dat het jonge dier nog weinig notie heeft van de bij u in huis geldende regels. Deze zult u de kat dus zelf moeten bijbrengen. De ene kat is gemakkelijker tot de orde te roepen dan de andere, die hardnekkig kan zijn in ongewenst gedrag. Veel mensen willen niet dat hun kat op het aanrecht of op tafels komt en bij hen in bed slaapt, terwijl andere mensen hier weinig problemen mee hebben.

katten

Beperk werkelijk straffen tot een minimum en doe het altijd weldoordacht. Slaan en erger heeft over het algemeen tot gevolg dat uw kat schuw wordt en u zal gaan ontwijken. U kunt met een boze stem foei roepen, maar daarmee is de kans groot dat de kat zijn ongewenste gedrag allen maar zal laten als u in de buurt bent. Een gerichte straal uit een plantenspuit die de kat niet met uw aanwezigheid associeert, zorgt er meestal wel voor dat de kat zijn bezigheden elders gaat zoeken.

Jonge katjes zijn speels en hoewel u ze tot op zekere hoogte de ruimte moet geven deze speelsheid te demonstreren, mag het natuurlijk nooit zo zijn dat de kat er een gewoonte van maakt in uw broekspijpen te klimmen of zijn nagels naar u uit te slaan. Leer een kitten al te ruw spelen af door duidelijk te laten weten dat u het niet eens bent met de gang van zaken.

Verreweg elk kitten zal uit zichzelf al heel snel zindelijk zijn. Laat uw katje bij thuiskomst zien waar het zijn behoefte kan deponeren en gebruik de eerste tijd hetzelfde merk kattenbakvulling waar het bij de fokker al aan gewend was. Ongelukjes hoeft u dan eigenlijk niet eer te verwachten.

De site waar u informatie vind over raskatten