Felv

Felv is een virus het immuunsysteem van de kat aantast waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties.
Het ziektebeeld van FeLV wordt daardoor vooral veroorzaakt door secundaire infecties. FeLV wordt voornamelijk door langdurig sociaal contact overgedragen, maar ook door een bijtwond met vechten.
Gezonde, sterke katten met een goed immuunsysteem kunnen het virus bestrijden en overwinnen. Deze katten scheiden geen virus uit en worden er niet ziek van. Katten die het virus niet kunnen bestrijden , bijvoorbeeld door een vermindere weerstand, zullen het virus gaan uitscheiden. Zij zijn zelf nog niet ziek maar al wel besmettelijk voor andere katten. Ze worden daarom ook wel “dragers” genoemd. In de loop van enkele maanden tot jaren zullen zij ziekteverschijnselen gaan vertonen:
Tumoren.
Bloedarmoede doordat het beenmerg niet goed meer functioneert.
Vermageren
Benauwdheid
Koorts
Sloomheid
Zwelling van lymfeknopen
Oogontstekingen
Slecht eten
Voortplantingsproblemen
Verlammingsverschijnselen
Het is afhankelijk van waar de tumoren zich bevinden en welke organen aangetast zijn, welke klachten de kat krijgt. Katten die daadwerkelijk ziek zijn zullen overlijden. Hoelang de kat nog kan leven met zijn ziekte is afhankelijk van de symptomen en zijn weerstand. De kat dient in ieder geval apart gehouden te worden van andere katten in verband met het besmetten van andere katten. Dit betekent dat de kat ook niet naar buiten mag, omdat hij dan andere katten kan besmetten. De ziekte kan worden vastgesteld via een bloedtest.